Professor Andrzej Lesicki

Rector of Adam Mickiewicz University

Professor Przemysław Wojtaszek

Dean of Faculty of Biology
Adam Mickiewicz University